Bài 5: Chiến lược theo trend PINBAR

Lưu ý: trong bài mình đã ẩn đi 2 slide là  2 bộ quy tắc vào lệnh BUY và SELL.

Để nhận được 2 bộ quy tắc đầy đủ này hãy tương tác trong Facebook hoặc gửi email tới hoanglehuy209.85@gmail.com cho mình

    best online grammar checker Navigate To This Site assignment writing service uk.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *