Bài 6: Chiến lược bám trend tại nhịp hồi – Pullback

Lưu ý: trong bài mình đã ẩn đi 2 slide là  2 bộ quy tắc vào lệnh BUY và SELL. Để nhận được 2 bộ quy tắc đầy đủ này hãy tương tác trong Facebook hoặc gửi email tới hoanglehuy209.85@gmail.com cho mình   essay online here Useful Site buy case study online.